Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af hjemmesiden reguleres af dansk ret og under dansk værneting.Det står brugere frit for, om de ønsker at benytte materiale og informationer på hjemmesiden, der i øvrigt kan ske vederlagsfrit.

Materialet på denne hjemmeside udgør dog ikke rådgivning, og partnerne bag hjemmesiden er ikke underlagt rådgiveransvar over for hjemmesidens brugere.
Hjemmesidens indhold kan ikke erstatte faglig rådgivning og vejledning.


Partnerne bag hjemmesiden giver hverken direkte eller indirekte nogen garanti for indholdets korrekthed eller fuldstændighed, og de er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside.

Partnerne bag hjemmesiden gør opmærksom på, at hjemmesiden indeholder historiske informationer, som ikke er opdateret, medmindre andet udtrykkeligt og konkret er angivet. Partnerne bag hjemmesiden opfordrer brugerne til at være opmærksomme på dette, når materialet anvendes.
Hjemmesiden indeholder links til eksterne hjemmesider, som partnerne bag hjemmesiden ikke har kontrol med, og for hvis indhold partnerne bag hjemmesiden ikke påtager sig noget ansvar, ligesom partnerne bag hjemmesiden ikke er ansvarlig for andre hjemmesiders sikkerhedspolitik.

Partnerne bag hjemmesiden indestår derfor ikke for, at disse hjemmesider eller servere, hvorpå de ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer. Partnerne bag hjemmesiden anfører udelukkende sådanne links som en oplysning, og oplysningen af et link til en given hjemmeside indebærer ikke, at partnerne bag hjemmesiden tilslutter sig indholdet af siden. Partnerne bag hjemmesiden fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra hjemmesiden.

Senest opdateret: Fredag, 10. oktober 2014